Moja Futaba T12K


Moja Futaba T12K. Že som dlhoročným užívateľom RC súprav Futaba je o mne obecne známe.
Za môj dlhý modelársky život som prešiel viacerými značkami, v určitom momente som zvolil Futabu a pre mňa to bola tá najlepšia voľba. Ono je aj také príslovie "Raz Futaba, navždy Futaba". Okrem pultovej FX36 mám aj túto T12K, samozrejme upravenú na obraz môj. A bolo to veľmi dobré rozhodnutie, paralela ma napadá, ako som sa pred rokmi rozhodol opustiť OS Windows aj zo všetkým čo k tomu patrí a prešiel na OSX. A od vtedy som rozhodne šťastnejší aj kľudnejší. Moje názory aj rozhodnutia samozrejme nikomu nevnucujem, ale argumenty mám. Ale vlastne iné som chcel teraz rozobrať. Mám veľa lietadiel už a na niektoré sa dostanem raz za dlhý čas. Každé má rôzne nastavenia ak to robím vtedy si pamätám, ale po dobe si neviem za svet spomenúť ako to bolo. Až teraz keď je vic času na všetko som sa k téme nastavovania aj dokumentovania vrátil a urobil písomnú dokumentáciu so všetkými dôležitými údajmi aby som si to rýchlo pripomenul. A keďže som s tým mal dosť práce rád ponúkam prípadným záujemcom aj Futabákom ukážku ako to robím ja. Aby som to môhol jednoducho meniť aj editovať urobil som to v tiež už rokmi overenom a výbornom CorelDraw. Tu je príklad prehľadne nastavení pre moju Elinu najnovšiu.