SLM - nová organizácia leteckých modelárov


Slovenskí Leteckí Modelári - SLM - nové záujmové združenie leteckých modelárov na Slovensku.
Včera som v skupine historických modelárov SAM119 na fb našiel odkaz na novú stránku, aj diskusia začala k tomu. Z toho čo viem a informácie sú publikované na ich sajte sa jedná o iniciatívu Dubnických a Trnavských leteckých modelárov. Združenie je členom SNA podobne ako aj LERMAS. No a môj prvý názor - každá iniciatíva na podporu modelárstva na Slovensku ma teší, otázka je vzťah voči LERMASU, záleží od ich iniciatívy, čo dokážu na pozdvihnutie modelárstva ako aj uspokojenie naších potrieb. Konkurencia je vždy dobrá, je to hnací motor pre všetkých, pokiaľ samozrejme neprerastie do osočovania, nenávisti, čo je vlastnosť veľmi populárna aj rozšírená v dnešných časoch. Tak držím palce, ak budem vedieť viac určite napíšem.