Modifikované príjmače Futaba


Modifikované príjmače Futaba možno ste si všimli pred časom, že k štandartnému príjmaču F7008SB pribudol nový F7108SB.
Zmena je v možnosti príjmať aj v režime FASST a upravená 2-oj dipólová anténa. K tomuto pribudol teraz aj prímač R7114SB, kde sú tiež takto upravené antény. Cieľom bolo optimalizovať citlivosť a tým je doporučený do sťažených podmienok príjmu.